Olvasótábor

Olvasótáboraink mottója: "Olvasónak nem születik az ember, az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye..." (Tóth Tibor műfordító)

A mai világban szinte kihívás megszerettetni az olvasást a gyerekekkel, hiszen a technika fejlődésének következtében már sokkal több lehetőségük van kikapcsolódni, információt szerezni, ami csöppet sem kedvez a hagyományos olvasásnak. Az EMMI pályázati felhívására készítettünk el és adtuk be a IV. Olvasótábor programját, amit a pályáztató ötszázezer forinttal jutalmazott.

Táborunkat a félévi vakációban tartottuk meg a gimnázium könyvtárában, 20 alsó tagozatos kisdiák számára. A tábor fő célja az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, a gyermekek könyv- és könyvtárhasználati ismereteinek elmélyítése mellett az Orbán Balázs Gimnázium gyermekkönyvtárának bővítése, frissítése is a megvalósítások közé sorolható.

Az idén a városi könyvtár meglátogatása is szerepelt a programunkban, ahol szintén érdekes feladatok várták a kisdiákokat, így ösztönözve a kutatásra, olvasásra. A három nap alatt különböző tevékenységek zajlottak. Minden reggelt beszédtechnikával kezdtük, de volt itt szövegértő olvasás, ezúttal egy tréfás mese, amely köré csoportosítottuk a feladatokat. Így került sor a a mese tartalmának tömör összefoglalására; előzmény, következmény megállapítására; a falubeli lakosok tulajdonságainak megállapítására; a történet helyszíneinek azonosítására; kedvenc rész lerajzolására; szavakat kitalálására kezdőbetűk alapján, majd a Magyar Értelmező Kéziszótárt használva szómagyarázatok kiírására. A tanulók beszéd és kommunikációs kedvének fenntartására, ösztönzésére igyekeztünk derűs, oldott légkört kialakítani, ezért mozgásos-, anyanyelvi-, valamint szórakoztató játékokat építettünk be a feladatok megoldásai közé.

Nagy örömünkre a „könyvturkáló" tetszett a legjobban a gyermekeknek, a vadonatúj könyveket mindenki odaadással vette kézbe, olvastak belőle, bemutatták egymásnak és ki is kölcsönözték. A tábor zárása a szülőkkel együtt történt, ahol fényképes prezentációval elevenítettük fel a 3 nap fontosabb mozzanatait. Mivel a tábor a farsang idején zajlott, a gyermekek bohócnak öltözve várták hozzátartozóikat, közösen mutattuk be a Dam, diri, dam című mozgásos, dalos játékot, majd kis eszem-iszomra hívtuk a résztvevőket.

 

Hatos Melinda, könyvtáros
Szávuly Emese, tanítónő

 

 

otab 2

Partnereink

fp

elka i