Az ajkai „Székelykeresztúrért” Alapítvány ösztöndíja
2022-2023

 

Ajka város „Székelykeresztúrért Alapítványa” ösztöndíjat hirdet a 2022-2023-as tanévre székelykeresztúri és a székelykeresztúri kistérség fiataljai számára, akik romániai egyetemeken vagy főiskolákon folytatják tanulmányaikat.

 

A pályázási feltételeket és a csatolandó iratok listáját a pályázati űrlap tartalmazza, melyet le lehet tölteni a www.keresztur.ro honlapról.

 

A pályázatok leadásának határideje: 2022. november 25. péntek, 12 óra
A határidő után érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

Pályázati űrlap: adatlap-2023.pdf

Eszközbeszerzés a hatékonyabb tanulás érdekében

Az elmúlt időszakban jelentős eszközbeszerzésre nyílt lehetősége az Orbán Balázs Alapítványnak: a Bethlen Gábor Alaptól nyert támogatás révén tanulást ösztönző, azt hatékonyabbá tevő eszközöket vásárolhattunk. Célunk az oktatás szemléletesebbé, játékosabbá tétele, annak biztosítása, hogy új módszerekkel, vonzóbb eszközökkel közelíthessünk tanulóink felé, miközben gondot fordítunk a diákjaink közötti kapcsolatok erősítésére is.
Készítsünk egy leltárt, mivel is gazdagodott iskolánk eszközállománya!
Mivel az idegen nyelvek tanítását kiemelt jelentőségűnek tartjuk, a pályázat révén 18 különböző német nyelvű játékot vásároltunk, amelyek az idegen nyelvek szemléletesebb, játékosabb elsajátítását teszik lehetővé.
A most beszerzett eszközök/játékok az ELI kiadó termékei, és kiválóan használhatók egyrészt a tanórák keretében, másrészt az órán kívüli tevékenységek során, pl. a nyelvvizsga-felkészítőn, az iskolánk által szervezett nyelvtáborok foglalkozásain.
A játékok jórésze az A1-A2-B1-es szint alapszókincsének elsajátítását és begyakorlását célozza meg. A diákok a következő témakörök szavait használják a játékok során: élelmiszerek/italok (Lasst uns einkaufen!), ruhadarabok (Wir packen unseren Koffer), foglalkozások (Das ist meine Arbeit!), számok 1-től 100-ig (Das Zahlenspiel), állatok (Die Welt der Tiere), testrészek (Wie gehts?), a város épületei, közlekedés (Unterwegs in der Stadt), ünnepek (Lasst uns feiern!).
A játékok egy másik csoportját mindennapi kommunikációs helyzetek gyakorlásánál kívánjuk használni, mint például az óra kifejezése (Das Uhrzeit-Domino), a napi program leírása (Das Tagesablauf-Domino) vagy személyek leírása (Wer ist das?).
A megvásárolt játékok harmadik csoportja különböző nyelvtani jelenségekhez kapcsolódik: az elöljárószók helyes használatát (Die Insel der Präpositionen), a főnevek (Bilder-Bingo), igék (Das große Spiel der Verben és Verben-Bingo) és melléknevek (Adjektive und ihre Gegenteile) funkcióját, valamint a mondatalkotás szabályait (Kettenfragen) sajátíthatják el a diákok játékos formában.
A fent említett témakörök, kommunikációs helyzetek és nyelvtani jelenségek a kötelező tananyag részét képezik, elsajátításuk az érettségi vizsga és a nyelvvizsga szempontjából is elengedhetetlen. A játékok révén a diákok túlléphetnek a nyelvi gátlásokon és akadályokon, és megtapasztalhatják az idegen nyelvű társalgás kihívásait is. Ezen játékok segítségével tudatosabb nyelvtanulást, motiváltabb diákokat és felszabadultabb nyelvórákat tehetünk lehetővé.
Az osztálynevelői órákon, a társadalomtudományi tantárgyakhoz kapcsolódó órákon, a pszichológiai tanácsadásban, egyéni fejlesztésben, valamint a különböző szabadidős tevékenységek, táborok során tudjuk kiaknázni a Pozitivity játékcsalád kínálta lehetőségeket. A pozitív gondolkodást előtérbe állító társasjátékok között minden korosztály megtalálhatja a neki szólót. Ezek az eszközök segítik a játékosok személyiségfejlődését, javítják a társ- és csoportismereti folyamatokat, hozzájárulnak a saját erősségek felismeréséhez, a pozitív énkép kialakulásához. Az erősségekre irányítják a figyelmet és erősítik az önbizalmat. Általuk a játékosok elsajátíthatják az 5 leghatékonyabb boldogságstratégiát, miközben feltöltődnek, pozitív élményeket élnek át.
Hasonló célt szolgálnak a Boldogságóra kiadványok, melyet minden pedagógus haszonnal forgathat.
További játékokat szereztünk be, melyek egyaránt alkalmazhatók a tehetséggondozásban, a fejlesztő foglalkozásokon, valamint osztálynevelői órákon, illetve szabadidős foglalkozások során (Activity Junior, Qwirkle, Scrabble Junior, Logico, Set Junior, I Know Junior, Dobble, IQ XOXO, Ligretto Kids, Smart Games, Rubik race, Uno Junior). Ezek segítségével játékosan kerülhet sor a diákok különböző képességeinek fejlesztésére, olyan készségek gyakorlására, melyek pozitívan hatnak a tanulási hatékonyságra is.
A Legendárium óriás társasjátéka elsősorban a közösségépítésben játszik szerepet, úgy gondoljuk, életkortól függetlenül minden korosztályt képes beszippantani, és egy másik világba varázsolni.
A természettudományi tantárgyakat tanító pedagógusok a logikai gondolkodást fejlesztő, egyénileg vagy csoportosan játszható játékok alkalmazásával színesíthetik óráikat. Ilyen a SimpleX Egyesülettől beszerzett Sherlock készlet. 5 ház lakóiról tudunk különböző információkat és ezek alapján kell megtalálni a hiányzó részeket. Az információk alapján be kell azonosítani, hogy ki melyik házban lakik, mi a foglalkozása, milyen hangszeren játszik, milyen járművel közlekedik. A készlet lényege az, hogy a 25 információ követéséhez kézzelfogható kártyák állnak a feladatmegoldó rendelkezésére. Így az amúgy nem mindig túl egyszerű nyomozási feladatok izgalmas közös problémamegoldást tesznek lehetővé. A készletben 74 feladvány található, 5 nehézségi kategóriába sorolva, illetve egy eszközkészlet az 5 házzal és a tulajdonságoknak megfelelő kártyákkal. A készlet csoportban való tevékenységet igényel, ami lehetőséget ad olyan kompetenciák gyakorlására, mint az együttműködés, a belső munkamegosztás, a saját munkáért viselt felelősség vállalása. Ugyanakkor nagyon jól használható a logikus gondolkodás fejlesztésére, az összefüggések meglátására, felismerésének a fontosságára, és az informatikában ismert visszalépéses módszer megértésére, előkészítésére. De jól jönnek ezek a játékok az egyéni fejlesztés során, vagy akár a tehetséggondozásban is.
Az elméleti ismeretek kísérletekkel való szemléltetését teszi lehetővé az az eszköz, melyet elsősorban fizika és tudomány órákon tudunk alkalmazni. Elektromos és mágneses jelenségek tanulmányozásához kaptunk eszközöket. Meglévő kísérleti eszközeink elavultak, nem működtek megfelelően, időszerű volt tehát egy modern, jól működő eszközzel pótolni. Az újonnan megvásárolt eszköz előnye, hogy kis mágneses táblára lehet felhelyezni, így láthatóbb a tanulók számára, nem kell körülállniuk az asztalt. A mérőműszerek digitálisak, hamarabb le lehet olvasni a jelzett értékeket. Az elemek újratölthetőek, nem kell cserélni őket.
Beszereztünk egy multifunkcionális nyomtatót is, mellyel színes, vonzó feladatlapok kinyomtatására nyílik lehetőségünk, de az iskolai rendezvényekhez kapcsolódó plakátok, oklevelek, meghívók nyomtatásában is jó szolgálatot tud tenni.
Az elmúlt időszak tapasztalatai azt igazolják, jó befektetésnek bizonyultak a pályázat révén beszerzett eszközök. Arra ösztönöznek bennünket, hogy keressük a további eszközbeszerzés lehetőségeit, hiszen céljaink eléréhez nagyban hozzá tudnak járulni.

 

 

bga1

20220623 153003

bga2

20220627 132932

kísérlet az új eszközökkel 1

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap

Partnereink

fp

elka i