A könyvtár története

A két világháború között a könyvtár állománya meghaladja a harmincezret.

1948-ban, a kommunista rendszer hatalomra lépése után, Árkosi László igazgató jobbnak látta a könyvtár állományának egy részét Kolozsvárra szállítatni. „...rossz előérzetei lehettek, mert az Egyházi Főtanácstól kérte, vigyék át a nagykönyvtár állományát Kolozsvárra, az egyházi könyvtárba, mert veszélyesnek találja további létét Keresztúron". Ezt a gondolatot nem tartották helyénvalónak, mert úgy érezték, hogy az állománynak Székelykeresztúron kell maradni és így az állomány a helyén is maradt. Tíz év múlva Árkosi László félelme sajnos beigazolódott. Ezt a felbecsülhetetlen értékű anyagot 1957-ben Marosvásárhelyre szállították a kommunista rezsim politikusai.
1957-től a könyvtár állománya egyre apadt, az értékes könyvek (ami nem került Marosvásárhelyre) elrongálódtak, de viszont nőtt a szocialista rendszert méltató könyvek és különböző politikusok beszédeit tartalmazó brosúrák száma.
1989-ben, amikor kitört a forradalom, minden politikai munka kikerült a könyvtár állományából. A helyzet lassan javulni kezdett, adományok érkeztek a Széchényi Könyvtár, testvérvárosok és testvériskolák részéről. A 90-es évek elején már újból könyvvásárlásra is ki tudott szorítani az iskola némi összeget.
2003-tól a könyvtár állomány 28 ezer kötetet tartalmaz (az Orbán Balázs Alapítvány köteteivel) és ettől az évtől a vezetőtanács évi 12 millió lejt határozott meg könyvvásárlásra. Ebből az alapból a kézikönyvtár állományát is gyarapítani tudtuk a szépirodalom és szakirodalom mellett.
A könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak a magyar- és világirodalom klasszikusai, a különböző tantárgyak tanítását szolgáló szakirodalom. A könyvtár olvasótermében megtalálja az olvasó a mára már jól felszerelt kézikönyvtárat.

 

konyvt3

 

Ugyancsak itt használhatók az alternatív tankönyvek is. Az állomány nagy részét nyomtatott dokumentumok képezik, de vannak videokazettáink, hangkazettáink is, de egyre bővül a CD-k, DVD-k listája is.
2005-ben sikerült létrehozni a gyermekkönyvtárat, amely a nagykönyvtártól eltérő időpontban tartott nyitva és nagy népszerűségnek örvendett.
Az állam két évben is (2007-ben és 2008-ban) támogatta az iskolai könyvtárakat egy-egy igen komoly összeggel, mindkét alkalommal 7000,00 lejjel. Anyagi problémák miatt 2008-tól a fent említett, a Vezetőség által megszabott összeget nem sikerült elkülöníteni a könyvtár számára.

 

konyvt4

 

2009. január 12-én tartottuk a Dokumentációs és Információs Központ megnyitóját. Tulajdonképpen csak 2008. márciusában kerültünk föl azon iskolák közé, akik megkaphatták a Tanügyminisztérium támogatását, azt a bizonyos 40.000,00 lejt, viszont a programban részt vettünk már 2003-tól. Ennek elköltését két csoportba határozták meg: anyagok és szolgáltatások elköltésére 32.000,00 RON-t kaptunk, alapeszközökre 8.000,00 RON-t. Külön kérésre ezen lehetett változtatni és mi éltünk is a lehetőséggel. Az alapeszközökre 18444,00 RON-t kértünk, amit jóváhagytak. Erre az összegre négy dolgot vásárolunk: egy projektort, egy LCD televíziót, egy laptopot és egy fénymásolót.

 

konyvt2

 

A fennmaradt összegből (21556,00 RON) a bútorzat egy részét cseréltük ki és technikai felszereléssel láttuk el a dokumentációs központot, beleértve a fiatalok által gyakran használt és közkedvelt, modern eszközöket is (számítógépek, fényképezőgép, scanner, színes nyomtató, videokamera stb.)
Az emlékkönyveket és a beszámolókat végigolvasva kiderül, hogy minden igazgató szívügyének tekintette a könyvtárat és a lehetőségekhez mérten gondoskodott az állomány bővítéséről, a könyvtár színvonalának megőrzéséről.

 

konyvt1

Partnereink

fp

elka i